Σειρά ανυψωτικών συστημάτων

  • HK LIFTING SYSTEMS

    HK LIFTING SYSTEMS

    Το σύστημα αναστροφής HK έχει λειτουργία διπλού buffer. Όταν το πάνελ της πόρτας ανοίγει σε γωνία 60°±15° ή μεγαλύτερη, μπορεί να αιωρείται σε οποιαδήποτε θέση, να ανοίγει και να κλείνει εύκολα απαλά, επιτρέποντας εύκολη πρόσβαση σε ψηλά αντικείμενα. Μπορεί να αποσυναρμολογηθεί γρήγορα χωρίς εργαλεία.